Toplam Kitap Sayısı: 53.514

Toplam Yazar Sayısı: 25.601

Toplam Güncel Fiyat Sayısı: 397.488

Toplam Arşivlenen Fiyat Sayısı: 703.849