Hz.Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler

günümüz hadis-sünnet çalışmalarında en çok tartışılan konularından birisi de, ilk asırlarda yeterince metin tenkidi yapılıp yapılmadığı hususudur. bazıları, geçmişte genellikle isnad tenkidi yapıldığını ve metin tenkidinin ihmal edildiğini söylerken bazıları ise bunun aksini savunmakta, hatta günümüzde yapılan metin tenkidi çalışmalarına ve eleştirel yaklaşımlarla karşı çıkmaktadırlar. bu kitap, her iki tarafa da cevap vermektedir. zira hz. Âişe'nin tenkitlerini içeren bu çalışma, en azından sahabe döneminde oldukça canlı bir tenkit faaliyetinin bulunduğunu ortaya koyar. bu ise, bir taraftan metin tenkidinin ilk asırda yapıldığını, diğer taraftan da, yapılan bu faaliyetin, yeni bir şey olmadığını, bizzat sahabenin bu zihniyete öncülük ettiğini göstermektedir.

ayrıca bu eser, zikrettiği birçok misal ile, hz. Âişe'nin hadis ve sünnetleri anlama-yorumlama yöntemini vermektedir.hz. Âişe validemizin ağırlık olarak kur'an'a, sünnet'e ve akla dayalı yöntem ve yaklaşımı, resul-i ekrem'inhadis ve sünnetlerinin doğru anlaşılmasına, tutarlı yorumlanmasına katkıda bulunacaktır.

Otto Yayınları / 224 sayfa / 2014-10
Tükenmiş
16.5
18.7